Duurzame plaatsing bij InMenz

Het aantal duurzame plaatsingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is beperkt. Tegenover het deel dat werkt, staat een substantieel deel dat zijn werk weer kwijtraakt. Dit blijkt uit de factsheet banenafspraak arbeidsmarktregio van het UWV over het derde kwartaal van 2016. Vaak is er dus geen sprake van duurzame plaatsing en blijft per saldo van de banenafspraak weinig over. Het lijkt erop dat werkgevers vaak kiezen voor tijdelijke contracten, zodat ze aanspraak kunnen maken op plaatsingsvoordelen, proefplaatsingen, loonkostensubsidies en de no-rikpolis.

Aanvankelijk enthousiaste werkgevers schrikken van de multi-problematiek van de doelgroep, waardoor de kans op uitval groter is. De groei is afgevlakt waardoor niet alle regio’s de targets van de Werkkamer lijken te gaan halen. Dit terwijl het aantal banen groeit; Het aantal arbeidsbeperkten dat direct beschikbaar is voor werk lijkt af te nemen. Het enthousiasme onder werkgevers lijkt tanende doordat het laaghangende fruit de voorbije jaren is geplukt. Dit wil zeggen dat de uitdaging voor een werkgever steeds groter wordt om iemand in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Telkens weer blijkt dat het niet wil vlotten met duurzame plaatsingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De voorbereiding van het bedrijf laat te wensen over of de begeleiding van de nieuwe medewerker schiet te kort. Je kunt fantastische medewerkers krijgen die van toegevoegde waarde zijn maar dat vraagt wel wat. Wellicht moeten wij als maatschappij minder inzetten op directe financiële voordelen in de beginperiode en meer op langdurige begeleiding. Het gaat om het besef dat dit altijd voordeliger is dan de mensen telkens weer terug te krijgen in de uitkering. Voordelig zowel in directe financiële zin maar zeker ook in indirecte zin. InMenz geeft invulling aan langdurige begeleiding. Wij laten onze ledenbedrijven doen waar ze goed in zijn en dat is ondernemen. Andere leden bereiden de komst van de mensen bij de bedrijven voor en verzorgen coaching van de mensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *